You may use following options for payments


Online Payments

Enter Payment System


Mobile Payment (USSD)

Dial following number and choose the amount

*788*97*8545#


Bank Acocunts

Bank Iban Card Account
Saman IR260560084280001049534001 6219-8610-5312-4763 842-800-1049534-1
Melli IR950170000000337846436003 6037-9972-3256-0020 0337846436003
Saderat IR660190000000333988872009 6037-6975-1585-1662 0333988872009

BitCoin

12eLuitKiV2Sy6xbrLsExcqUeiu1Xc4Kvq