برای پرداخت های ریالی خود می توانید هزینه ها را به صورت آنلاین، کارت به کارت و یا واریز به حساب انجام دهید:


پرداخت آنلاین

برای ورود کلیک کنید


پرداخت موبایلی (USSD)

با شماره‌گیری کد زیر و وارد کردن مبلغ مورد نظر پرداخت خود را انجام دهید.

*788*97*8545#


شماره حساب ها

Bank Iban Card Account
Saman IR260560084280001049534001 6219-8610-5312-4763 842-800-1049534-1‬
Melli IR950170000000337846436003 6037-9972-3256-0020 0337846436003
Saderat IR660190000000333988872009 6037-6975-1585-1662 0333988872009

بیت کوین

12eLuitKiV2Sy6xbrLsExcqUeiu1Xc4Kvq