روز جهانی بوسه مبارک!

اگه به دنبال بهانه ای برای بوسیدنش بودین، امروز بهترین بهانه هست!

عکسی در کل جهان پخش شد، اسکات جونز استرالیایی در حال آرام کردن دوست دختر کاناداییش الکساندرا توماس در شورش های ونکوور کانادا. (Rich Lam/Getty images)