میگه خدا شفام داد، دعای دوستام اثر کرد… پس چرا رفتی دکتر و پول هات رو هدر دادی؟
میگه خرم شهر رو خدا آزاد کرد… پس اون ها که رفتن جنگیدن و کشته شدن یا با یه دست و یه پا زنده موندن چی بودن؟
می گه عمر دست خداس… پس چرا قبل از باز کردن کنسرو تاریخ انقضاش رو می خونی موقع رد شدن از خیابون یه طرفه هر دو طرف رو نگاه می کنی؟
می گه روزی رو خدا می رسونه… پس چرا هر روز اول صبح به زور از خواب بیدار میشی و میری سر کار؟

اگه خدا شفا می ده، تکلیف اون نماز خونایی که مریض می شن و میمرن چیه؟
اگه شهری رو خدا تو جنگ نجات می ده پس تکلیف کافر هایی که اَبَر قدرت نظامی جهان می شن چیه؟
اگه روزی رو خدا می رسونه، چرا همه پولدار نیستن و با استعداد ها پولدار تر میشن و یه سری ها فقیرن؟