چند روز بود که با شبکه اوبونتوم مشکل داشتم، هربار که میخواستم یک سایتی رو با کرومیوم باز کنم میگفت که تغییری در شبکه م به وجود اومده و باید چندبار صفحه رو ریلود میکردم تا باز شه و گاهی کلا باز نمیشد.

یه مقداری که گشتم، فهمیدم که مشکل با “avahi-daemon” در ارتباطه.

راه حل

طبق چیزی که توی فوروم اوبونتو نوشته شده بود، این مشکل به خاطر IPv6 اوبونتو هستش و غیرفعال کردن اون فعلا مشکل رو برطرف میکنه، تست کردم و برای من کار کرد:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
# create the long-life config file
echo "net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1" | sudo tee /etc/sysctl.d/99-my-disable-ipv6.conf

# ask the system to use it
sudo service procps reload

# check the result
cat /proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6